Rozdanie mikołajkowe : otulacz

abc-uroda facebook dawanda etsy rozdanie zabawa konkurs prezent cuda z wloczki loveforwool otulacz banner

 

abc-uroda facebook dawanda etsy rozdanie zabawa konkurs prezent cuda z wloczki loveforwool otulacz banner kolory welny wloczki

 

Regulamin rozdania u abc-uroda

 

Regulamin
§1. Zasady ogólne

Organizatorem rozdania jest właściciel Fanpagea abc-uroda.com. Organizator  ogłasza rozdanie do publicznej wiadomości, bądź do wiadomości swoich „fanów” na portalu „Facebook”.
Dane firmy, bądź osoby fizycznej, organizatora konkursu: sklep internetowy abc-uroda, dostępny pod adresem www.abc-uroda.com Właścicielem sklepu jest: P.W. EL-KA Elżbieta Kaczor, Regulacyjna 1/128, 41-200 Sosnowiec. Firma działa na podstawie: Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Sosnowca pod numerem 6900. NIP 644-000-59-73 Regon 271182554
Fundatorem nagród jest: właściciel sklepu interenetowego www.abc-uroda.com firma P.W. El-ka .
Rozdanie nie jest sponsorowane, prowadzone, współprowadzone ani administrowane przez Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

Dane Użytkowników mogą być przetwarzane przez Organizatora rozdania w celach marketingowych.

Dodatkowe informacje o nagrodzie oraz sposobie wysyłki: Wygrywa 1 osoba, które otrzyma jedną nagrodę : ciepły otulacz w wybranym przez siebie wzorze i kolorze, z udostępnionej przez nas listy. Wysyłka tylko na terenie Polski.

 

§2. Zasady Rozdania

Rozdanie rozpoczyna się w dniu: 29.11.2014, kończy w dniu 5.12.2014 o godzinie 23:59
Udział jest bezpłatny i dobrowolny.
W Rozdaniu może wziąć udział dowolna osoba, która ukończyła 13 lat i posiada swój profil osobowy na portalu Facebook.com oraz polubiła Fanpage abc-uroda.com
Prawdziwe dane profilu osobowego są warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.

§3. Kryterium wyboru Zwycięzców

Zwycięzcą zabawy zostaje 1 osóba wyłoniona przez Jury Organizatora za najlepsze spośród zgłoszonych tekstów.

§3. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook.
Konkurs ma charakter ogólnopolski.
Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie\” umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
Użytkownik oraz Organizator oświadczają, że treści wgrywane w procesie personalizowania/ customizowania Aplikacji nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich za użycie treści, grafiki i/lub linki naruszających prawa osób trzecich.
Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe. Organizator konkursu został o tym poinformowany przez Twórcę Aplikacji i zobowiązuje się ściśle przestrzegać tych zasad.

 

Polityka Prywatności

§1. Ochrona prywatności

Organizator konkursu przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników. Dlatego też zbiera tylko te dane i informacje o użytkownikach, które są potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu. Organizator zobowiązuje się do ścisłego ściśle przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. \”O ochronie danych osobowych\” (Dz. U. Nr 133, poz 883).

Każdy użytkownik, którego dane zostały zapisane ma dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji i modyfikacji. Dane zostaną usunięte na wyraźne życzenie użytkownika.

Abc-uroda zobowiązuje się do ochrony danych. Dotyczy to zarówno danych adresowych jak i adresów e-mail czy numeru telefonu.

Sklep abc-uroda.com nigdy nie udostępniał, nie udostępnia i nigdy nie będzie udostępniać żadnych danych osobowych swoich klientów do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia lub przesłaniem nagrody.

 

Zostaw komentarz

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.